Norma CE

Od roku 2007 je označení CE na sprchových koutech povinné.

Sprchové oázy PALME splňují požadavky norem DIN EN 14428 a 12150 a jsou také podle toho označeny:

Trvanlivost

Společnost TÜV Rheinland u tohoto výrobku testovala, zda funguje bezvadně i po uplynutí uvedené doby použití. Za tímto účelem společnost TÜV Rheinland definovala zkušební katalog, který podle výrobku a údajů výrobce určí zatížení a rezervu zatížení, jakož i přípustné změny materiálu a funkce. Zkušební katalog vychází z mezinárodně platných norem nebo standardů obvyklých v daném odvětví, a dokonce je překračuje. Výrobek byl v laboratoři podroben simulaci zatížení a udržován podle specifikace výrobce. Po zkoušce nebyly zjištěny žádné změny materiálu nebo tvaru, které zhoršují funkci nebo bezpečnost výrobku. Klíčové slovo „trvanlivost“ označuje výrobky, u nichž se očekává, že zůstanou bezpečné a funkční po uvedenou dobu použití.

Odpuzování nečistot

Společnost TÜV Rheinland u tohoto výrobku testovala, zda se nečistoty a znečištění drží při použití v souladu s určením na jeho utěsněném povrchu. Za tímto účelem společnost TÜV Rheinland definovala zkušební katalog, který podle výrobku a údajů výrobce určuje minimální standardy pro vlastnost odpuzování nečistot. Zkušební katalog vychází z mezinárodně platných norem nebo standardů obvyklých v daném odvětví, a dokonce je překračuje, nebo je založen na výsledcích výzkumu a zkoumání vlastností výrobků. Výrobek byl podle těchto kritérií testován v laboratoři. V závislosti na výrobku se na něj nanáší obvyklé nečistoty, např. roztok zubní pasty nebo mýdlový roztok. Výrobek stojí šikmo, aby nečistota mohla odtéci. Po určité době se měří, kolik nečistoty na předmětu zůstalo. Pokud je výsledek o 50 % lepší než u neošetřeného srovnávacího výrobku, zkoušce se vyhovělo. Klíčovým slovem „odpuzování nečistot“ se potvrzuje, že výrobek splňuje zkušební kritéria společnosti TÜV Rheinland.

Snadné čištění

Společnost TÜV Rheinland u tohoto výrobku testovala, zda se snadno čistí. Za tímto účelem společnost TÜV Rheinland definovala zkušební katalog, který stanoví, že výrobek může být čištěn běžně dostupnými čisticími prostředky (podle specifikací výrobce) nebo jednoduchým způsobem v souladu s pokyny pro péči od výrobce. Místa vyžadující čištění musí být snadno přístupná. Kromě toho musí mít výrobek zvláštní funkci podporující čištění, např. vodu odpuzující povrch, jehož účinek se dodatečně ověřuje v laboratoři. Výrobek se čištěním nesmí změnit z hlediska jakosti povrchu, funkce a bezpečnosti. Zkušební katalog vychází z mezinárodně platných norem nebo standardů obvyklých v daném odvětví, a dokonce je překračuje. Klíčovým slovem „snadné čištění“ se potvrzuje, že výrobek splňuje zkušební kritéria společnosti TÜV Rheinland.